Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/simpen/public_html/simpen.biz/classes/core/db.class.php on line 41
Simpen ::: Druga nadzorna provera IMS

Druga nadzorna provera IMS

04. 07. 2012.

Sprovedena je druga nadzorna provera sistema menadžmenta kvalitetom, zaštititom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu preduzeća Simpen.

Ispred sertifikacione kuće YUQS, Simpen je proveravao tim od pet članova.

Kriterijumi za proveru bili su:

  • Standard - SRPS ISO 9001: 2008 - Sistem menadžmenta kvalitetom – zahtevi
  • Standard - SRPS ISO 14001:2005 - Sistem upravljanja zaštitom životne sredine - zahtevi
  • Standard - SRPS OHSAS 18001:2008 - Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu - zahtevi
  • Poslovnik integrisanog menadžment sistema i druga dokumenta preduzeća
Opšta pravila YUQS-a za sertifikaciju sistema menadžmenta (U-21-01).

Proveravani elementi:

Ostvarenje kontunualne usklađenosti uspostavljenog integrisanog sistema menadžmenta sa kriterijumima provere, sa zakonskim i drugim zahtevima.

Sprovođenje internih provera, preispitivanja od strane rukovodstva, preduzimanje efektivnih korekcija, korektivnih i preventivnih mera.

Aktivnosti na identifikaciji novih aspekata i opasnosti, kao i novih ili izmenjenih zahteva zakonske regulative., procenjivanje njihovog uticaja na integrisani sistem menadžmenta i sprovođenje redovnog ažuriranja integrisanog sistema u skladu sa tim (uključujući i preispitivanje ciljeva).

Procenjivanje ostvarenja efektivnosti internih i eksternih komunikacija

Efikasnost i efektivnost uspostavljenog sistema menađmenta u odnosu na postavljenu politiku, ciljeve i programe.

Dokazi o sprovođenju operativne kontrole procesa koji se odvijaju i kontinuiranoj usklađenosti sa dokumentovanim procedurama.

Sprovođenje preporuka i otklanjanje neusaglašenosti utvrđenih tokom prethodnih provera.

Razmatranje i rešavanje žalbi i prigovora dobijenih od strane korisnika.

Organizacione, kadrovske i druge promene. Njihov uticaj na funkcionisanje sistema menadžmenta.

Poštivanje svih pravila sertifikacije, propisanih poslednjim izdanjem dokumenta Opšta pravila YUQS-a za sertifikaciju sistema menadžmenta.

Mogućnosti za poboljšanje uspostavljenog integrisanog sistema menadžmenta.

Rezultati provere:

Opšta je ocena, kako proverivača - ekspereta, tako i rukovodstva preduzeća, da je Simpen napravio ozbiljan iskorak u pravcu poboljšanja poslovanja, zahvaljujući primeni postavljene politike i realizaciji ciljeva, programa i procedura IMS-a.

Ocenjivači iz YUQS-a su naročito pozitivnim ocenili stalnu želju zaposlenih I rukovodstva za preispitivanjem dosadašnjih učinaka. Ista se ogleda u aktivnom sprovođenju korektivnih I preventivnih mera, kako bi se ispunila osnovna misija, a to je: zadovoljenje potreba poslovnih partnera i pozicioniranje Simpena na tržištu kao pouzdanog, proizvođača PU pene i netkanog tekstila , a kome je cilj ekonomična proizvodnja, uz smanjenje rizika od štetnih uticaja na životnu sredinu i povećanje nivoa bezbednosti na radu.

U propisanom roku, otklonjene su dve neusaglašenosti sa poslednje nadzorne provere, (obučeno 8 radnika za pružanje prve pomoći, uređen identifikacioni karton za laboratorijski termometar).

Sve preporuke sprovedene praktično primenjene i ispoštovane.

Na završnom sastanku, tim proverivača i eksperata YUQS-a, ocenio nadzorne provere ne postoje neusaglašenosti.

Svako od članova tima i eksperata dao je svoje preporuke u smislu poboljšanja funkcionalnosti IMS.

Menadžment Simpen-a će u narednih 11 meseci aktivno raditi na realizaciji preporuka, smanjenju obima broja dokumenata i još boljoj i efektnijoj funkcionalnosti IMS-a, a u cilju povećanja nivoa spremnosti za resertifikaciju, koja se planira za početak juna, 2013 god.