Istorijat

Prva iskustva u proizvodnji meke poliuretanske pene datiraju iz 1980. god, kada u okviru Kompanije Simpo Vranje počinje sa radom prva diskontinuirana linija za livenje.

  • 1990. — puštena je u rad nova linija - Vertifoam. Specifična tehnologija vertikalnog livenja, omogućila je kontinuiranu proizvodnju četvrtastog i okruglog bloka.
  • 1992. — puštena u rad linija za proizvodnju regenerata meke poliuretanske pene.
  • 1993. — puštena u rad linija za proizvodnju poliesterske vate.
  • 2006. — puštena u rad nova horizontalna linija za livenje - ULTIMA 8.