Politika kvaliteta

MISIJA

Da zadovoljimo potrebe za poliuretanskom penom (sunđerom) i netkanim tekstilom -poliesterskom vatom (simflinom) naših sadašnjih i budućih naručilaca.

VIZIJA

Da budemo značajan i pouzdan proizvođač poliuretanskih pena i netkanog tekstila-poliesterskih vata, poznat po ekonomičnoj, ekološki prihvatljivoj i bezbednoj proizvodnji, uz vrhunski kvalitet i prihvatljive cene proizvoda.

VREDNOSTI

Osnovni principi na kojima se bazira naše poslovanje su:

  • Nastojimo da uspešnosti naše kompanije obezbedimo vodeći računa o ekonomičnosti, kvalitetu saglasno standardu ISO 9001, zaštiti životne sredine saglasno standardu ISO 14001 i bezbednosti i zdravlju na radu saglasno OHSAS 18001. Te principe promovišemo i našim naručiocima i partnerima.
  • Zadovoljavamo zahteve naručilaca, partnera, zaposlenih, okruženja u kome radimo i društvene zajednice na principima obostrane koristi i zadovoljstva uz stalno poboljšavanje kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.
  • Primenjujemo savremene tehnologije, stalno razvijamo nove proizvode i povećavamo našu sposobnost da zadovoljavamo zahteve naručilaca.
  • Podstičemo usavršavanje, otvorenost, međusobno poverenje i timski rad zaposlenih, uz podsticanje njihovog poštenja i lojalnosti preduzeću.
  • Stalno poboljšavamo naš odnos prema životnoj sredini i bezbednosti i zdravlju na radu.
  • Poštujemo standarde i zakonske zahteve i stalno povećavamo transparentnost i usaglašenost našeg poslovanja u odnosu na zahteve svih zainteresovanih strana.

Preuzmite PDF verziju dokumenta "POLITIKA KVALITETA"

Opšti uslovi za rešavanje reklamacija

Preuzmite dokumanta: