Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/simpen/public_html/simpen.biz/classes/core/db.class.php on line 41
Simpen ::: Resertifikaciona provera IMS

RESERTIFIKACIONA PROVERA IMS

25. 07. 2013.

U periodu od 12-13.06.2013.. sprovedena je resertifikaciona provera sistema menadžmenta kvalitetom, zaštititom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu preduzeća Simpen.

Ispred sertifikacione kuće YUQS, Simpen je proveravao tim od pet članova.

Kriterijumi za proveru:

 • Sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2008 Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi, sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2005 Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine - Zahtevi sa uputstvom za primenu i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – Zahtevi
 • Poslovnik sistema menadžmenta kvalitetom, poslovnik sistema upravljanja zaštitom životne sredine, poslovnik sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i druga dokumenta organizacije „Simpen“.
 • Opšta pravila JUQS-a za sertifikaciju sistema menadžmenta (U-21-01).
Proveravani elementi:
 • utvrđivanje da li se ostvaruje kontinualna usklađenost uspostavljenog sistema menadžmenta sa kriterijumima provere i sa zakonskim i drugim zahtevima;
 • utvrđivanje da li su sprovedene interne provere, preispitivanje od strane rukovodstva i da li se preduzimaju korekcije, korektivne i preventivne mere;
 • procena efikasnosti i efektivnosti uspostavljenog sistema menadžmenta u odnosu na postavljene ciljeve;
 • utvrđivanje sprovođenja preporuka i otklanjanja neusaglašenosti utvrđenih tokom svih provera u prethodnom sertifikacionom ciklusu;
 • utvrđivanje da li se razmatraju i rešavaju žalbe i prigovori dobijeni od korisnika;
 • preispitivanje organizacionih, kadrovskih i drugih promena i njihov uticaj na funkcionisanje sistema menadžmenta;
 • utvrđivanje da li se poštuju sva pravila sertifikacije, propisana poslednjim izdanjem dokumenta Opšta pravila JUQS-a za sertifikaciju sistema menadžmenta.
 • utvrđivanje mogućnosti za poboljšanje uspostavljenog sistema menadžmenta.

Rezultati provere:

U procesu sprovođenja resertifikacione provere nisu konstatovane neusaglašenosti.

Zaključak provere:

Na osnovu rezultata resertifikacione provere, biće predloženo sertifikacionoj komisiji da se organizaciji navedenoj u tački 1. ovog izveštaja izdaju sertifikati o usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom sa standardom SRPS ISO 9001:2008, sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2005 i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008.

Opšta je ocena, kako proverivača - ekspereta, tako i rukovodstva preduzeća, da je Simpen napravio ozbiljan iskorak u pravcu poboljšanja poslovanja, zahvaljujući primeni postavljene politike i realizaciji ciljeva, programa i procedura IMS-a.

Ocenjivači iz YUQS-a su naročito pozitivnim ocenili stalnu želju zaposlenih I rukovodstva za preispitivanjem dosadašnjih učinaka. Ista se ogleda u aktivnom sprovođenju korektivnih I preventivnih mera, kako bi se ispunila osnovna misija, a to je: zadovoljenje potreba poslovnih partnera i pozicioniranje Simpena na tržištu kao pouzdanog, proizvođača PU pene i netkanog tekstila, a kome je cilj ekonomična proizvodnja, uz smanjenje rizika od štetnih uticaja na životnu sredinu i povećanje nivoa bezbednosti na radu.

Menadžment Simpen-a će u narednih 11 meseci aktivno raditi na realizaciji preporuka, smanjenju obima broja dokumenata i još boljoj i efektnijoj funkcionalnosti IMS-a, a u cilju povećanja nivoa spremnosti za nadzornu proveru, koja se planira za sredinu juna, 2014 god.