Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/simpen/public_html/simpen.biz/classes/core/db.class.php on line 41
Simpen ::: 2010. za Simpen jubilearna

2010. ZA SIMPEN JUBILEARNA

05. 02. 2011.

Preduzeće za proizvodnju meke poliuretanske pene - sunđera i netkanog tekstila Simpen iz Bujanovca, obeležava 20 godina svoga rada.

07. septembra 1990., u skladu sa vizionarskom koncepcijom malih preduzeća Gosp. Dragana Tomića i njegovog menadžmenta, kompanija Simpo je pustila u rad fabriku za proizvodnju meke PU pene-sunđera.
Do tada, svoj strateški materijal u proizvodnji tapaciranog nameštaja - sunđer, kompanija Simpo je jednim manjim delom proizvodila na diskontinuiranoj liniji, a većim kupovala od drugih proizvođača. U želji da zaokruži svoj proizvodni proces i dobije željeni kvalitet, menadžment kompanije Simpo, krajem 1989 god. ugovara kontinuiranu liniju za proizvodnju četvrtastog i okruglog bloka – Vertifoam, u to vreme najsavremeniji postupak u svetu.
Smešten u Bujanovcu, uz fabriku dušeka, tada Simpopen, od samog puštanja u rad, beleži pozitivne rezultate i postepeno zauzima svoje mesto u harmoničnoj porodici kompanije Simpo.
Nastupajuće godine, veoma teške za privredu, embargo i međunarodne sankcije, nisu sprečili dalji razvoj Simpovog čeda. U želji da zaokruži proces proizvodnje meke poliuretanske pene, uz izuzetno zalaganje menadžmenta kompanije, krajem 1992 god. u Bujanovac stiže, a početkom 1993. god. pušta se u rad, linija za proizvodnju regenerata meke PU pene. Otpadak koji nastaje u procesu konfekcioniranja nakon mlevenja, savremenim postupkom, uz korištenje suve vodene pare, počinje da se prerađuje u kompaktan proizvod – regenerat. Dijapazon gustina od 40 do 100 kg/m3, omogućava široku primenu u proizvodnji tapaciranog nameštaja, sportskih pomagala i dr.

Iste, 1993. godine Simpova porodica, proširuje se puštanjem u rad fabrike za proizvodnju poliesterskog netkanog tekstila (Simflin,Simterm). Ovim je u potpunosti materijalizovana ideja gosp. Dragana Tomića, da u okviru Simpa osvoji proizvodnju ključnih repromaterijala za industriju tapaciranog nameštaja i dušeka.

Značajnu prekretnicu u daljem razvoju, predstavlja 2003. godina, kada kompanija Simpo osniva svoje zavisno preduzeće Simpen d.o.o. u čijem sastavu ostaju fabrike pene i netkanog tekstila.

Koncepcija razvoja malih preduzeća, kao najefikasniji način da se privuče strani kapital, dobila je svoju potvrdu 2006. god, zaključivanjem Joint Venture Ugovora sa stranim investitorom, koji ulaže značajna finansijska sredstva u kupovinu novih linija za proizvodnju i konfekcioniranje PU pene.
Novembra 2006. godine puštena je u rad nova, moderna, horizontalna linija za proizvodnju PU pena “ULTIMA 8” , sa kojom Simpen ulazi u novu fazu razvoja i postaje jedan od najvećih i najznačajijih proizvođača PU pene u regionu. Takođe, nova, automatska kontur – CNC mašina visokog kapaciteta, svojom brzinom i performansama, omogućava da Simpen u potpunosti zadovolji potrebe fabrike dušeka i drugih fabrika za profilisanim elementima.
Daljim ulaganjem u najsavremeniju laboratorijsku opremu (2009) i polaganjem velike pažnje na proces kontrole kvaliteta, Simpen je nedvosmisleno potvrdio svoje strateško opredeljenje da je podizanje i održavanje visokog nivoa kvaliteta proizvoda jedini način opstanka na tržištu.
To svoje opredelenje je pokazao i dokazao jula 2010. dobijanjem Sertifikata ISO standarda i to:

KRETANJE PROIZVODNJE MEKE PU PENE 1991-2010

Kretanje proizvodnje meke PU pene u periodu od 1991. do 2010.
  • Sertifikat ISO 9001:2008- Standard upravljanja kvalitetom
  • Sertifikat ISO 14001:2004) Standard upravljanja zaštitiom životne sredine
  • Sertifikat OHSAS 18001:2007-Standard upravljanja zaštitom i bezbednošću na radu

Kao logičan nastavak ovog procesa , Simpen d.o.o. je ,ubrzo nakon toga, uspešno prošao i proveru stručni službi kompanije IKEA i u potpunosti ispunio zahteve njihovog, vrlo zahtevnog, standarda kvaliteta IOS MAT 0010.

Danas je Simpen moderno preduzeće, koje sa svojih 84 radnika, od toga 14 visokoobrazovanih inženjera i ekonomista, proizvodi i plasira 3500 tona PU pene, (standardne, visokoelastičene, softne, memory i latex like), 500 t regenerata i 700 tona proizvoda netkanog tekstila, što ga svakako čini jednim od najvećih proizvođača ovih proizvoda u regionu.
Ono što izdvaja Simpen u odnosu na konkurenciju je širina asortimana proizvoda i spremnost stručnih službi, da u svakom trenutku ispoštuju zahteve kupaca, a na prvom mestu kompanije Simpo.
Kontinuiranim radom na razvoju novih kvaliteta pena i poboljšavanju postojećih, zaposleni u preduzeću potvrđuju, da samo takav pristup, kupcima može da bude ona odlučujuća prevaga u njihovoj odluci da otpočnu i nastave saradnju sa Simpen – om.